Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

O projektu 5 MINUT

V "5 Minutách" uvidíte zvláštnosti, osobitosti ze společenského života sousední země, z politiky, kultury, sportu, životního prostředí, vzdělání včetně regionálních pamětihodností. Celkem je Vám k dispozici 104 pořadů po 52x 5ti minutách s titulky ze Saska i z Česka.

Úhel pohledu

Jeden pořad ukazuje německou perspektivu (s českými titulky), druhý pořad osvětluje stejné téma z českého úhlu pohledu (s německými titulky).

Nové cesty, nové možnosti

Kontaktní burza s deseti společensky relevantními tématy a kontaktními databankami Vám zprostředkovává adresy řady institucí. Navažte kontakt se sousedy!

V sekci „Spolupráce“ Vám můžou být pomocí pro navázání prvního kontaktu a realizaci Vašich ideí jednoduché „vzorové dopisy“ zformulované rodilými mluvčími. Překonejte překážky cizí řeči využitím sekce "Jazyk online". S pomocí překládacích programů a software můžete najít nové přátele, obchodní partnery nebo navázat kontakt se sdružení přes Skype, e-mail nebo webovou stránku.

Sousedský portál byl připraven a uveden do provozu v době od 1.10.2010 do 30.9.2011 jako společný nekomerční projekt saské mediální sítě „SENDERNETZ e.V.“ a českého kulturního a mediálního sdružení „EVROPAN o.s.“. Start projektu, registrovaného pod názvem: "Jsme sousedé - série pořadů z česko-saského pohraničí" č. 100023407, byl umožněn skrze spolufinancování Evropské unie v rámci programu „Cíl3“ na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007 až 2013. Portál je bezplatně k dispozici uživatelům až do r. 2016.

U „5 Minut“ se jedná o nekomerční projekt. Eventuelní poplatky vzniklé při širším využití prezentace informačních materiálů, pořadů a DVD, links apod. proto nemohou být naší stranou hrazeny.

O SENDERNETZ e.V.

Sdružení SENDERNETZ e.V. bylo založeno v roce 2006 a je nezávislou organizací privátních lokálních televizí a lokálních poskytovatelů elektronických mediálních služeb. Sdružení vytváří základnu pro spolupráci saských lokálních televizních vysílatelů stejně jako i pro spolupráci s nezávislými producenty, sdruženími a dalšími občanskými a společenskými subjekty. Výsledky práce sdružení jsou k dispozici kromě přímých členů a dalším více než 50 uživatelům (organizacím). » www.sendernetz.de

O EVROPANu o.s.

Občanské sdružení EVROPAN o.s. existuje od roku 2004 a dalo si za cíl zprostředkovávat veřejnosti v regionu severních Čech širší informace k Evropské unii. Důležitou částí aktivit občanského sdružení je vzdělání v občanském sektoru a prohloubení povědomosti o rovných příležitostech a právech žen. EVROPAN o.s. je v tomto směru spolupořadatel mezinárodního filmového festivalu „Femina Film“, který se pravidelně koná od roku 2004 v Ústí nad Labem.