Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Mediatéka

Všechny pořady "5 Minut" můžete vidět přímo v naší mediatéce. Mimo to jsou umístěny pod odkazem "5minonlineTV" na video portále YouTube www.youtube.com/user/5minonlineTV Pořady si můžete i stáhnout.

V rámci podpory programu Cíl3 byly pořady v roce 2010-2011 vysílány také v regionálních televizích v Česku i Sasku.

Všechny pořady byly kromě toho vydány na DVD a bezplatně rozesílány v dotačním území. Zbylá DVD jsou na vyžádání k dispozici jako infomaterál pro instituce, organizace a vzdělávací zařízení.

*U "5 Minut" se jedná o nekomerční projekt. Eventuelní poplatky vzniklé při širším využití prezentace informačních materiálů, pořadů a DVD, links apod. proto nemohou být naší stranou hrazeny.

Jak rychle může uplynout 5 minut …
Pořad z 23. září 2011 ( poslední díl )

Tradiční vánoce a svatby, nové výletní cíle, změny v systémech školství a vzdělávání, důchody, sport a národní hrdinové: tyto a mnohé další byly předmětem seriálu reportáží „5 Minut“, které vždy ukazovaly jedno téma z dvou různých úhlů pohledu. Seriál končí, mnohá témata, problémy, úspěchy a česko-německé zvláštnosti zůstávají. Mnohé pořad sledoval a pomohl zviditelnit.

V posledním díle nahlédneme do zákulisí a shrneme, co diváci během celého roku sledovali v českých a saských regionálních televizích, na internetu nebo na youtube a co si myslí aktéři z pohraničí o „5 minutách“.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Velký provoz: Lodní doprava na Labi
Pořad z 16. září 2011 ( 51. díl )

Labe nejen že patří k nejstarším řekám a lodním cestám v Evropě, nýbrž je také asi nejstarším spojením Čech a Saska. S plavbou na Labi se začalo již ve středověku. Obchod se rychle rozvíjel a svého vrcholu dosáhl ve 20tých letech 19. století. Dnes se ročně po Labi plaví bezpočet nákladních lodí, ale také parníky pro turisty – a této nabídky návštěvníci z Čech i Saska rádi využívají.

Ale stále rostoucí význam řeky jako výletní nebo nákladní vodní cesty má svou cenu: čeští ochránci přírody varují před tím, že další výstavba vodních děl na Labi by mohla zapříčinit vymizení nqkterých druhů rostlin, živočichů či dokonce celých biotopů.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Ochrana památek s příjemnými vedlejšími účinky
Pořad z 9. září 2011 ( 50. díl )

Dějiny, které nás kdysi rozdělovaly, nás mohou zase svést dohromady, jak ukazuje několik příkladů z česko-saského pohraničí. V malé severočeské Krupce se již několik desetiletí rozpadá kostel Nanebevzetí Panny Marie. Peníze na opravu nebyly, neměl je ani stát ani církev. V nouzi se obyvatelé obrátili na původní, německé obyvatele města, aby společně zachránili kulturní poklad ze 14. století.
Volání o pomoc se tak stalo nejen začátkem jedinečné česko-německé záchranné akce, ale také počátkem četných Nových přátelství mezi rodinami bývalých a současných obyvatel Krupky.
Jak dobře může fungovat společná ochrana památek v regionu ukazuje hned několik jiných příkladů ve dvou vydáních „ 5 Minut v Česku a v Sasku“.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Nezničitelná: láska Čechů a Sasů k autům
Pořad z 2. září 2011 ( 49. díl )

Cena benzínu znatelně vzrostla, jak v Čechách tak v Sasku. Na lásce obou národů k autům to změnilo jen málo, rok co rok se jich po dálnici mezi Drážďany a Prahou valí stále víc. Tato vztah k autům není žádným divem,neboť Sasko i Česko patří tradičně k silným automobilovým zemím Evropy: v bývalé zemi Trabantů dnes rozbil svůj stan Koncern Volkswagen. A hned za hranicí pomohl stejný koncern české tradiční značce Škoda k úspěchu na mezinárodním trhu.
Staré Škodovky, Trabanty a Wartburgy z doby před 20 lety v roce 2011 na silnicích prakticky nepotkáte. Najdete je ale na zahradách jejich milovníků na obou stranách hranice…

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Od tradice až po partnerství: rodinný život v Česku a Sasku
Pořad z 26. srpna 2011 ( 48. díl )

V průměru má každá německá rodina 1,4 dětí. S tím je Německo zemí s nejmenším počtem dětí. Mnohé mladé páry mají strach, že si rodinu nebudou moci dovolit. Vzrůstá i počet single domácností, přitom lidé stále touží po „poklidném přístavu“ rodiny, ať už jakékoli.
Pojem rodiny se ze základu změnil, nejen v Německu, ale i v Česku. Tradiční rozdělení rolí se pomalu rozpadá, muži již nejsou sami, kdo nosí domů peníze a ženy již nestojí samy za plotnou. Jako první postkomunistická země zavedlo Česko v roce 2006 i „homo-sňatky“, své partnerství zaregistrovalo zatím 1 200 párů.
Dvě reportáže z Čech a Saska ukazují, že rodina již dnes neznamená jen klasický model manželství.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Léčivé prameny: Lázně v Česku a v Sasku
Pořad z 19. srpna 2011 ( 47. díl)

Lidé v Evropě stále stárnou. A chtěli by stárnout zdravě. „Nejen dát životu více let, nýbrž také rokům víc života“, slibují lázně s horkými a léčivými prameny. Česko i Sasko jich mají hodně a stejně široká je i nabídka. Do Svazu saských lázní patří zatím 16 obcí a i v Čechách je jich mnohem více než jen známé Karlovy Vary.
Přitom stále náročnější nejsou jen hosté, ale také požadavky, dle kterým může být obec uznána jako lázeňská. Dříve se stačilo zaštítit jmény známých hostů jako Goethe, Beethoven nebo sám císař, dnes je zapotřebí nákladných a dlouhodobých výzkumů.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Více než jen pšenice a dobytek: zemědělství v Sasku a v Česku
Pořad z 12. srpna 2011 ( 46. díl )

Zemědělství ve všech státech EU prochází rozsáhlými změnami. Zatímco ještě na začátku 20. století zaměstnávalo zemědělství 80% obyvatel, dneska jich je méně než 5 %.
V Čechách navíc utrpělo zemědělství dalekosáhlé škody kolektivizací a následně privatizací, v Sasku proběhlo rozpouštění družstev LPG méně bolestně. Více než půlka českých zemědělců dnes bojuje s finančními problémy. Trápí je vysoké náklady na pracovní síly, stroje a hnojivo. Mezi saskými zemědělci oproti tomu vládne dobrá nálada, jak je vidět na přetrvávajíc chuti investovat do saského zemědělství.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Bývalá pýcha: Historické průmyslové Objekty v Česku a Sasku
Pořad z 05. srpna 2011 ( 45.díl )

Doba Industrializace je dávno minula, jak v Sasku, tak v Česku. Nicméně ještě dnes svědčí četné historické objekty o rozmachu a síle z dob minulých. Mnohé z nich byly a jsou v „saském Manchester“ Chemnitz, jiné v severočeské průmyslové metropoli Ústí nad Labem.
Zatímco v Sasku, se alespoň v jednotlivých případech daří staré a tradiční průmyslové objekty sanovat a přizpůsobit moderním požadavkům, v Česku jde oživování starých objektů spíše z tuha.
Přitom je potřeba si v obou zemích pospíšit, protože zub času je neúprosný.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Hlavně romanticky: Svatby v Sasku a v Česku
Pořad z 29. července 2011 ( 44. díl)

Když si ona v nádherných svatebních šatech a on v elegantním obleku navzájem vymění prstýnky a slíbí věčnou lásku a věrnost, pak je to dojemný zážitek pro všechny přítomné. Mezi tím není rozdílu v Čechách ani v Sasku. Rozdíl je v tom, že počet svateb v Sasku stoupá, kdežto v Čechách je již nejméně od roku 1918.
A zatímco v celém Německu se vdává především v měsíci lásky v květnu, v Čechách se tomuto měsíci svatebčané vyhýbají…

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


5 Minut Česko: Zakladatelé a národní rekové
Pořad z 22. července 2011 ( 43. vydání )

Odkud je jméno „Česko“, proč byla největší česká dynastie založena sedlákem, proč se zamilovaní Pražané setkávají každoročně v květnu na určitém kopci hlavního města a proč si polovina Evropy myla ruce českým mýdlem - to vědí někteří Češi a jen málo Němců. Všichni, kteří o tom nic neví, se můžou těšit na pětiminutový vysvětlující kurs o české vlastivědě.


5 Minut v Sasku: Abeceda velkých mistrů

Sasové jsou hrdý národ – hrdý na své velikány, kteří jsou známí po celém Německu i po celém světe. Ať hudebníci, básníci či počtáři, domovem mnohých bylo a je Sasko. Romantická hudba Roberta Schumanna ze Zwickau, drzé texty spisovatele Joachima Ringelnatze z Wurzenu nebo násobilka Adama Riese, matematika z Annabergu. Vše co musíte vědět o těchto „velkých Sasech“ – v 5 minutách.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Ať žije sport!
Pořad z 15. července 2011 ( 42. díl )

Odpočinek u rybníka je minulostí. Dnes je čilé saské léto! Každým rokem narůstá počet příznivců zábavných sportů jako jsou vodní lyže nebo wakeboarding. Jen do saského Rossau se každé léto sjede až 15 000 hostů, kteří se nechají táhnout rychlostí 30km/h přes jezero.
V českém sousedství patří na letní program především krosová kola: nikde v Evropě se neprodává tolik kol do lesa jako v Česku. Ale češi milují i turistiku, každé léto se vydávají poznávat krásy své země.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


5 Minut v Česku: Ten vzduch páchne!
Pořad z 08. července 2011 ( 41. vydání )

Polovina českých znečišťovatelů životního prostředí se nachází v severních Čechách. Boj českých ekologických aktivistů zatím nepřinesla žádné výrazné výsledky. Hnědouhelné elektrárny jako např. Prunířov dále porušují limity a tím i každým rokem české a evropské předpisy. Jeden z následků: nikde není kratší předpokládaná délka života jako v severních Čechách.


5 Minut Sasko: Vzduch bude knap

Ne všechno běží mezi Saskem a Českem úplně "košér". Označení „Český vítr" neznamená nic dobrého: potíže v žaludku, krvácení z nosu, bolesti hlavy a nevolnosti. Specielně v příhraničí zatěžuje obyvatele přicházející znečištění vzduchu ze severočeské pánve již řadu let. Také v tomto roce se hodnoty oxidu siřičitého vyšplhaly znovu dalece nad mezní hodnoty. Stále více občanů regionu zpochybňuje důvěryhodnost českých úřadů a českého průmyslu. Ale teď míří jedna občanská iniciativa na barikády - a to až do Bruselu.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Mazlení v „Zoo Miniatur“ a adrenalin na eurosafari
Pořad z 01. července 2011 ( 40. díl)

Vlastně to byl nápad z nouze: protože zoologická zahrada v saské Aue má k dispozici jen 2 hektary plochy, musela se „smrsknout“ zvířata. Nejdříve začali s mini prasátky, pak s mini koníky. Tak vznikl koncept světově jedinečné „Zoo miniatur“, která ukáže ročně přes 50 000 návštěvníků svá mini a trpasličí zvířata.
Kdo by stál o něco většího, pro toho bude dobrou volbou jen 70km vzdálený český Podkrušnohorský zoopark Chomutov, který své návštěvníky láká krom jiného na noční „Eurosafari“.
Do těchto a různorodých dalších zoologických zahrad v česko-saském regionu Vás pozveme v tomto vydání pořadu „5 minut“.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


O českých bio farmářích a saských slunečnicích
Pořad z 24. června 2011 ( 39. díl)

Dovolená na venkově je v kurzu! Především obyvatelé měst touží po originální dovolené na statku a všem co k ní patří: čerstvý vzduch, chrochtání prasat a nekončící lány slunečnic. Stále více bio hospodářství v Česku i v Sasku přistupuje na tento trend a krom své obvyklé činnosti zvou na své statky turisty.
Tam ukazují sedláci a selky návštěvníkům často zemědělskou práci předků a vysvětlují, co je nutné pro udržení kvality zdravých potravin.
Život bio statků a bio turistiky není vždy lehký, ale přesto se vyplatí, jak ukazují naše reportáže ze statku v Saském Švýcarsku a z farmy v Severních Čechách.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Spojení se světem: infrastruktura v Česku a Sasku
Pořad z 17. června 2011 ( 38. díl )

Železnice do kraje patří. Česká dráha v regionu nedávno oslavila 160. výročí, v Sasku jezdí dráha dokonce ještě déle: trať Lipsko – Drážďany je se 172 lety nejstarším železničním spojením v Německu. I v pohraničí se daly věci do pohybu: stále více vlaků pendluje mezi Českem a Saskem – o víkendech často s naprosto plnými vagóny.
Letiště jsou oproti tomu stále ještě privilegiem metropolí. Sasové létají z Lipska a z Drážďan, Češi z Prahy. Letiště v Drážďanech se ale díky své poloze stává stále zajímavější i pro české pasažéry. Regionální malá letiště zase nabízejí zajímavé nabídky i hobby pilotům z Německa.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Evropské dějiny pod širým nebem
Pořad z 10. června 2011 ( 37. díl )

Mohla za to šťastná náhoda, že historická vesnice Zubrnice (u Ústí n.L.) zůstala zachována jako skanzen. Při hledání nového depozitáře našlo vedení ústeckého muzea v 70. letech kostel a jedinečnou roubenku, které měly být zbourány. Jenže bagrista onemocněl a aby ušetřilo, věnovalo JZD objekt muzeu. Dnes patří Zubrnice k nejkrásnějším skanzenům v Čechách s jedinečným svědectvím smíšené česko-německé kultury.
Německé zemědělské museum na saském zámku Blankenhain je největší skanzen ve východním Německu. Okouzlí jedinečnou výstavou vesnického životního a pracovního světa minulé doby. Připojte se díky „5 minutám“ cestě časem do zajímavé části středoevropské historie.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Společně pro přírodu a dějiny
Pořad z 3. června 2011 ( 36. díl )

Společných česko-německých projektů je stále víc a víc. Nejen, protože jsou politicky žádoucí, ale protože mají smysl.
Především v oblasti kultury, dějin a ochrany přírody ukazují nové projekty nutnost přeshraniční spolupráce. Patří k nim například revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Sebastiána a Satzung nebo obnovení kulturních dějin Horský klubem Lesná a Tourismusvereinen v Seiffenu. Obě spolupráce poznáte v novém díle „5 Minut“.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Jen na papíře: rovné příležitosti pro muže a ženy
Pořad z 27. května 2011 ( 35. díl )

Posledních 20 let přineslo ve věci rovnoprávnosti mužů a žen mnoho úspěchů. Ale v práci mají ženy stále ještě problém, jak v Německu, tak v Česku. V Německu vydělávají ženy za stejnou práci asi o 23% méně než muži, v Česku to je dokonce o 30% méně.
Méně peněz, horší šance na kariéru a skoro žádná možnost částečného úvazku, aby šla lépe sladit rodina a práce – pro mnohé ženy vypadá rovná šance v Evropě opravdu jinak.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Přepychové a vznešené:
Hrady a zámky v Sasku a v Čechách
Pořad z 20. května 2011 ( 34. díl )

Zámek Moritzburg u Drážďan není v kurzu jen u turistů, ale také u německých, českých a mnohých jiných evropských diváků. V roce 1972 zde vznikla kultovní česká filmová pohádka „Tři oříšky pro Popelku“, která je každoročně o vánocích k vidění na všech kanálech. Od 5. listopadu se tento dům promění celý v Popelku a její fanoušci se mohou na 5000 m² ponořit do světa Popelky, Prince a celého dvora.
Vedle Moritzburgu jsou v Sasku a v Čechách tisíce jiných hradů a zámků s bohatou historií a tradicí. Výběr některých z nich Vám představíme – v 5 minutách.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Značky s tradicí
Pořad z  13. května 2011 ( 33. díl )

Florena, Nudossi a punčocháče ESDA jsou známé v Sasku, Stará Myslivecká, Biolit a Lybar jsou staří známí v Čechách.

V obou zemích neoceňují spotřebitelé jen starou známou kvalitu regionálních výrobků, ale také vzpomínkovou hodnotu, protože se s těmito produkty často cítí spjatí.

V Čechách sahají počátky dnešních značek až daleko před druhou světovou válku, kdy severočeští továrníci zásobovali celý trh rakousko-uherské monarchie alkoholickými nápoji, rostlinným tukem nebo mýdlem. A z regálů českých supermarketů nikdy nezmizely.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Málo smyslu pro božské    
Pořad z 6. května 2011 ( 32. díl )

Saské a české kostely jsou sice krásné, ale mají vážný problém: věřících je málo. V Čechách je 60% bez víry. S tím jsou Češi nejateističtější národ v Evropě. Ve Svobodném státě Sasko je dokonce přes 70% lidí bez víry.  
Důvody pro situaci v Čechách nesahají jen do socialismu, nýbrž až do Rakouska-Uherska.

Mladí lidé v Sasku slaví i dnes svou plnoletost jako dříve za dob DDR i když bez požehnání bohů. Ale přesto zrovna v saských aglomeracích získávají církve nové přívržence.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Dovolená místo dolů - Zkrášlené pozůstatky
Pořad z 29. dubna 2011 ( 31. díl)

Severní Čechy nemají pověst dovolenkového ráje. Turisty více láká Praha, západočeské lázně nebo malebné jižní Čechy. Obraz severních Čech to jsou povrchové doly a chemický průmysl. To by se mělo brzo  změnit, protože v Ústeckém kraji jsou zaplavovány obrovské plochy bývalých povrchových dolů. Tím by mělo vzniknout území s největšími jezery v zemi a přilákat turisty, především z Německa.

Když Sasové hovoří o rekultivaci, mají na mysli obnovu přírodního prostředí na zničeném, pomořeném nebo zpustošeném území, které zůstali třeba po těžbě. Východní Němci tento výrazem dobře znají, neboť po roce 1990 se pilně rekultivují pozůstatky DDR, jako například v krušnohorských lázních „Bad Schlema“.


5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Velikonoce: Když kluci „bijí“ děvčata
Pořad z 22. dubna 2011 ( 30. díl )

Němci často nevěří svým uším, když slyší o české velikonoční tradici „pomlázky“. Na velikonoční pondělí chodí každoročně čeští chlapci s pomlázkami šupat ženy a děvčata. Vyslouží si tak vejce a sladkosti. A ženám se to prý ještě líbí.

Jiné velikonoční tradice a zvyky jsou saským sousedům bližší – třeba složité malování a zdobení velikonočních vajíček. To není oblíbené jen v Čechách, ale i u jejich slovanských příbuzných – saských Srbů, kteří přispěli k saské velikonoční tradici.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Společné hašení - Společně proti kriminalitě
Pořad z 15. dubna 2011 ( 29. díl)

Přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem se rozvíjí. To platí i pro hasiče. Narazili na sebe díky povodním v Česku a Sasku, dnes již je nespojuje jen katastrofa, nýbrž především odborná spolupráce a společné volnočasové aktivity.

V minulých měsících stoupla kriminalita spojená s drogami. S porovnáním s předešlých rokem zaznamenali strážci zákona dramatický nárůst o 10%. Stezky pašeráků drog vedou především Krušnohořím a Fojtskem, proto se policisté ze Saska a z Čech spojili k ještě těsnější spolupráci.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Pro dobrou věc
Pořad z 08. dubna 2011 ( 28. díl )

Lidé z nouzi potřebují pomoc. Stát sám někdy nemůže vše zajistit a tak je zapotřebí občanská angažovanost.
Jak v Česku tak v Sasku existují četné sítě pro podporu potřebných lidí a zařízení. Představíme Vám dva výjimečné počiny a ukážeme Vám, co dělají saský „KEKS-Kinder“ a krásné české modelky na molu dobrého pro společnost.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Energie budoucnosti
Pořad z 1. dubna 2011 ( 27. díl )

Nejen od katastrofy v Japonsku jsou alternativní energie středem veřejné diskuze. Jakým zdrojům energie lze důvěřovat? Zatímco ve Svobodném státě Sasko je aktuálně 812 větrných elektráren, je dvakrát tak velké České republice je již akorát 50. Začátkem 90 let tam měli s tímto zdrojem energie negativní zkušenosti. I solární energie je tématem jak v Sasku tak v Česku, ale této obchodní myšlence udělala čáru přes rozpočet světová hospodářská krize. Mnohým „solárním investorům“ hrozí v Čechách konec.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Maturita kontra vyučení
Pořad z 25. března 2011 ( 26. díl )

Vyučení mají na domácím trhu práce dobré vyhlídky. S výukou orientovanou na praxi a bezprostředním kontaktem s regionálním hospodářstvím jsou učňovská střediska líhní odborníků. A ty hospodářství Saska i Česka již dnes nutně potřebují. Ale mnozí žáci raději volí cestu k maturitě, díky které věří že získají lepší vyhlídky na další studia a pozdější vyšší platové ohodnocení. Což ale často vede k pravému opaku, jak vysvětluje radní Petr Jakubec z Ústí n.L.
Tam školy bojují ještě s jinými problémy, které v Sasku již před léty vedly k bolestivým zásahům: kvůli snižujícím se počtům žáků se musí stále více škol slučovat.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Klasika od dětství
Pořad z 18. března 2011 ( 25. díl )

„Naše Motto je, že každé dítě má právo vyzkoušet si orchestr“, míní Intendant Divadla Eduarda von Wintersteina v Annaberg Buchholzu. Každý by měl „získat ten správný pojem, kdo jsou Beethoven nebo Brahms“, říká rozený Japonec. Stejně to evidentně vidí i v Česku, kde jsou hrdí na dlouhou a slavnou tradici hudby. V početných školách se děti od mala učí zacházet s klasickými hudebními nástroji. Vypadá to ale, že při dnešní široké nabídce volnočasových aktivit není lehké nadchnout potomky pro klasickou hudbu….

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Přes 50 a bez práce
Pořad z 11. března 2011 ( 24. díl )

Jsou i smutné skutečnosti, které spojují Čechy a Sasy: v obou zemích mají lidé nad 50 pramalou šanci najít plnohodnotné zaměstnání. Dokonce lze vycházet z toho, že se tato hranice v regionu posunula již na 45 let. Úřady práce v Sasku a v Česku zkoušejí pomocí zvláštních programů a vzdělávání zkrotit tento problém, zatím s mírným úspěchem.
Tyto programy by proto měly nejen zprostředkovat postiženým místo a plat, ale především dlouhodobě změnit postoje a názory zaměstnavatelů.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Lahodné a plné kalorií: česká a saská kuchyně
Pořad ze 4. března 2011 ( 23. díl )

Co je pro Sasy pečeně na kyselo s kulatým bramborovým knedlíkem, to je pro Čecha guláš s houskovým knedlíkem. Tradičních lahůdek je plno jak v Sasku, tak v Česku. Kdo se vydá jako turista poznávat regionální speciality, rychle zjistí jedno: tyto lahůdka mají něco do sebe. O které se jedná vám ukážeme v dalším díle.
Navíc vám ukážeme co se v regionu podél hranice dělá ve věci bezpečnosti potravin. Čeští a saští kontroloři se vzájemně učí ze svých zkušeností.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Výzkum pro budoucnost regionu
Pořad z 25. února 2011 (22. díl)

"Víc než kdy dřív jsou dnes vzdělání, věda a výzkum tím, co zajistí vlastnosti budoucnosti, určují rozhodující impulsy pro hospodářství a společnost", říká Barbara Ludwigová, starostka Chemnitz. I v dobách, kdy jsou prostředky malé, sází Česko a Sasko na vzdělání a výzkum. Budoucnost výzkumu vidí univerzity, vysoké školy a fakulty v úzké spolupráci s lokálním hospodářstvím, ale také v úzké kooperaci s vědeckými pracovišti na druhé straně hranice.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Společné dědictví
Pořad z 18. února 2011 (21. díl)

Ochrana výjimečných kulturních děl a jedinečných přírodních fenoménů - to je cílem UNESCA z rámci světového dědictví. V Česku stejně jako v Sasku se při této příležitosti pořádají „Dny světového kulturního dědictví“. Po obou stranách hranice se další města a budovy tlačí na listinu UNESCA a soupeří o titul „Světového kuturního dědictví“, bojují ale i společně. Na návrh saské vlády se na oficiální čekatelské listině UNESCA nachází od roku 1998 i „Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge“. Přihlášení má proběhnout v roce 2013 jako společný přeshraniční projekt Spolkové republiky Německa a České republiky.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Nová Evropa: Studie v Sasku a Česku
Pořad z 11. února 2011 (20. díl)

Kdo dnes studuje v Česku nebo Sasku, má hned několik možností, jak strávit semestr na univerzitě v zahraničí. Situaci zjednodušily dotace Evropské unie a využívá ji stále více studentů. Zpátky se vrací s hlubšími znalostmi jazyka a novými odbornými znalostmi, ale také s novými přáteli a zvětšeným obzorem.
I když hodně studentů lákají dálky, uchází se univerzity a vysoké školy v česko-saském příhraničí i o studenty té druhé strany - a ne bez úspěchu.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Vietnamci a Srbové: Saské menšiny
Česko: Profil menšin

Pořad z 04. února 2011 (19. díl)

Že se v Česku nemluví jen česky, Vám ukážeme v reportáži z Čech. Slováci, Romové, Rusové a Ukrajinci jsou silnou menšinou a činí z Česka zemi s největším přírůstkem cizinců v EU. V Česku se cítí doma i stále více Němců.
Jiné starosti mají saští Srbové: vymírají. Ale ještě můžeme obdivovat jejich tradice a řemeslné umění.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Huňatí přátelé
Pořad z 28. ledna 2011 (18. díl)

Sasové a Češi mají společného nejlepšího přítele: psa. Ale i jiní huňatí čtvernožci jako kočky nebo morčata se cítí doma jak v Ústí, tak v Drážďanech.
Za živého koníčka jsou Češi i Sasové mnohé zaplatit. V Čechách se navíc těší stále větší přízni psí sporty, v Sasku zase pravidelně zvou chovatelé králíků na oblíbené výstavy.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Sasko: Občanská sdružení a nedostatek lékařů
Česko: Zdraví a zdravotnictví
Pořad z 21. ledna 2011 (17. díl)

V následujícím vydání Vám představíme zvláštnosti, výdobytky a nemoci saského zdravotnictví. A ještě se dozvíte, jak a proč se Sasové angažují v občanských sdruženích ve svém volném čase.
České zdravotnictví se může ukazovat. Personál je vysoce kvalifikovaný, technika většinou nová a zdravotní péče a prevence se může měřit se západní Evropou. Ale je tu problém: z českých nemocnic houfně utíkají lékaři, většinou do Německa.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Změny ve vzdělávání: Školy a školky v Česku a v Sasku
Pořad ze 14. ledna 2011 (16. díl)

Díky společné historii za „železnou oponou“ jsou školky – oproti západní Evropě – jak v Česku, tak v Sasku velmi populární. V Sasku posílá své děti do školek dokonce 95% rodičů. V Česku se mezitím stalo vážným problémem získat místo ve školce.
Místo ve škole je oproti tomu v obou zemích povinné. České školství se právě reformuje – učitelé budou mít v budoucnosti volnější prostor a nebudou se muset slovo od slova vázat na učební plány.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


„Perly místo stříbra“: lidové umění a hornictví v Krušných horách
Pořad ze 7. ledna 2011 (15. díl)

Tradice, zvyky a lidové umění. To je pro mnohé obyvatele Krušnohoří jejich domov. „Dříve jsme v Krušných horách naráželi na stříbro, teď to jsou perly. Perly umění a kultury“, popsal oblast saský ministerský předseda Stanislaw Tillich. I v české části Krušných hor stále víc výstav odkazuje na bohatou minulost, která je spjata především s hornictvím. Například v obci Kopisty u Mostu vzniklo jedinečné muzeum. „Krušnohorské technické muzeum“ nabízí nejen pohled do hloubky dějin hornictví, ale přináší i světlo do tmavých míst česko-saské vzájemnosti.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Dva národy, nová vášeň: Snowboarding
Pořad z 31. prosince 2010 (14. díl)

Tento Trend není tak starý, na českých sjezdovkách byl před léty dokonce zakázaný a rozumí mu v angličtině, němčině i češtině stejně: Snowboarding. Směs sportovního umu, odvahy, vytrvalosti a umění. Především mladí Češi a Sasové se na prkně cítí jako doma, staré lyže nechávají mladí lidé často stát ve sklepě.
Pohled na sjezdovky v regionu a na prkna, která neznamenají svět, ale očividnou zábavu.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


„Kapr“ a „Neinerlaa“: Vánoce v Čechách a v Sasku
Pořad z 24. prosince 2010 (13. díl)

Touha po klidu, míru, rodině a pohodě je o vánocích v Česku i Sasku stejná. I to, že předvánoční nákupy začínají v obchodech čím dál tím dříve, vadí oběma stejně. Ale tím společné prvky končí. Češi v podstatě neznají advent, na Mikuláše přichází nejen Mikuláš, ale i čert, místo Weihnachtsmanna chodí 24. 12. Ježíšek a místo kouřícího panáčka se hází střevícem. Dva pohledy na sváteční dny obou národů.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Teplo v zimě: Tak topí Češi a Sasové
Pořad ze 17. prosince 2010 (12. díl)

Plyn, uhlí, dřevo, centrál nebo elektřina? Němci a Češi využívají různé možnosti, jak přežít zimní měsíce v teple. Ale u obou nakonec při rozhodování, jak topit většinou zvítězí cena. Tak například uhlí slaví v České republice právě svůj Come Back.  A to i přesto, že stát investoval mnoho peněz do dotačních programů, ve snaze snížit spotřebu uhlí. Oproti tomu stále víc Sasů sází na dřevo, aby se vyhnuli zdanění surovinových cen za plyn a topný olej.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Srdce bijící pro sousední zem
Pořad z 10. prosince 2010 (11. díl)

Erika Lischková a Wolfgang Möhrig-Marothi jsou dva lidé ze zvláštním vztahem k regionu. Různým způsobem bijí jejich srdce pro blízkou sousední zem.
Těžké dějiny ovlivnily život Češky Eriky Lischkové, pověsti z česko-saských Krušných hor zase život Sasa Wolfganga Möhrig-Marothi. Obě osobnosti a jejich zvláštní vztah k regionu Vám představíme v novém vydání pořadu „5 minut“.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Tvrdý chléb: hledání práce v regionu
Pořad z 03. prosince 2010 (10. díl)

Začátkem 90. let ukončilo svou činnost v Česku i Sasku mnoho velkých podniků. I dvacet let po politickém převratu hledá v obou zemích ještě mnoho lidí práci. Především v Čechách je mnoho bývalých zaměstnanců chemického a těžkého průmyslu bez práce. Přetrvávající hospodářská krize v Čechách problém ještě zesiluje, především také mezi mladými lidmi. V Sasku se zaměstnavatelé a zaměstnanci střetávají na proměnlivém pracovním trhu.  
Česko-německá pracovní burza v Karlových Varech ukazuje protichůdný vývoj na pracovním trhu v Česku a v Sasku.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Zestárnout v pohraničí
Pořad z 26. listopadu 2010 (9. díl)

Jak v Česku, tak v Sasku společnost rychlým krokem stárne. 20 procent Čechů je starší 60 let, v Sasku je již každý 4. obyvatel přes 65 let starý. Někteří by rádi zestárli společně, například díky sousedským projektům a česko-saským sportovním kláním.
I tělesně postižení z regionu nachází své pole působnosti v různých  dílnách a prospívají tak společnosti. Jak to může vypadat uvidíte v našich nových pořadech o seniorech a lidech s postižením.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Domov shora: Rozhledny regionu
Pořad z 19. listopadu 2010 (8. díl)

Ptačí perspektiva nám poskytuje jedinečný pohled. Hranice mezi jednotlivými státy jsou otdut v podstatě neznatelné, ale krásy přírody našeho domova rozhodně nepřehlédnete. Česko-saský pohraniční region je na rozhledny a vyhlídková místa velmi bohatý. Ústeckým krajem se vine na deset rozhleden, které poskytují výhledy nejen po severočesku, ale jejich záběr dosahuje často až do Saska. Více informací o rozhlednách v regionu, jejich historii a významu se dozvíte ve dvou částech vasílání nešeho pořadu "5 minut - Domov shora".

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Domácí porozumění národů: Partnerská města
Pořad z 12. listopadu 2010 (7. díl)

Partnerství mezi městy a obcemi jsou velmi populární, zvlášť mezi Německem a Českem. V obou zemích již existuje více než 300 pevných partnerství měst a obcí. Že nejde jen o množství, ale především o kvalitu, dokazují naše příklady z krušnohorského pohraničí. Velmi oblíbené jsou projekty kulturní a vzdělávací.
Jak funguje evropská myšlenka v malém na úrovni občanů, ukáže pořad „5 Minut“ 12. listopadu.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Křížem krážem regionem - pěšky a na kole
Pořad z 5. listopadu 2010 (6. díl)

Dvakrát ročně si můžete užít opravdové krásy turistických tras v týdnech Krušných hor - „Echt Erzgebirge“ - v oblasti Miriquidi. Zde si mohou místní i hosté nejen užít krásy hor, ale také se ledacos dozvědět v doprovodu zkušeného průvodce. Malou část z toho představíme českým divákům v dalším díle našeho pořadu.
Možnosti putování po severních Čechách i nové cyklostezky v regionu  ukážeme německým divákům 5. listopadu v novém díle pořadu „5 minut“.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Kde, kdo a jak učí: srovnání vzdělávacích systémů
Pořad z 29. října 2010 (5. díl)

Jednička je výborná, pětka je nedostatečná a to u nás i za hranicemi, ale kde bude srovnání českého a saského školského systému překvapením, kolik rozdílů a naopak podobností je mezi oběma systémy.
Divákům v Sasku ukážeme českou cestu ke vzdělání od poledního spánku ve školce až po získávání doktorského titulu. Co si má člověk představit pod pojmy "dobré základní vzdělání", "cíleně odborné kurzy" a "moderně orientované výukové metody"?
Vysvětlení přijde s novými díly "5 minut v Sasku" a "5 minut v Česku".

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Poznání na cestě: Chráněné krajinné oblasti a naučné stezky
Pořad z 22. října 2010 (4. díl)

Chráněné krajinné oblasti a naučné stezky jsou jednou z příležitostí jak si užít i poznat přírodu ve stejnou chvíli a to nejen pro cizince a turisty ale i pro nás, kteří máme tyto krásy za humny. V příští reportáži představíme našim českým divákům tajemná „Velká jeřábí jezera“ v chráněné krajinné oblasti Krušné hory (Erzgebirge/Vogtland) spolu s krásami a poznáním místních naučných stezek. Diváci v Sasku se zase dozví mnoho zajímavého o přírodní památce Tisské stěny, jež je součástí CHKO Labské pískovce.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Dožínky v Čechách i v Sasku
Pořad z 15. října 2010 (3. díl)

Dožínky nejsou žádnou novotou jak pro Čechy tak pro Sasy. Tato tradice je prastará. Jejich oslavy probíhají právě v těchto dnech v mnoha městech i obcích na obou stranách hranice. Festival vypadá se svými stánky, podzimní výzdobou a regionálními specialitami v Česku i Sasku velmi obdobně, rozdíly ale najdete v detailech, proto se dívejte.

Protipovodňová opatření

Po deštivém létě shrneme jaké škody zanechala voda v našem regionu a také návrhy a realizace protipovodňových opatření v Severočeském kraji.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Čechové na zahradě, Sasové oslavují.
Pořad z 08. října 2010 (2. díl)

Statisíce Sasů proudí ročně na Den Saska. Na jeho příkladu ukážeme Českým divákům, jak to vypadá, když Sasové oslavují.

Češi se rádi rýpou v záhoncích. Jsou národem plným malých zahrádkářů. Více jak 40% Čechů má nějakou malou zahrádku nebo pozemek. Každoročně proudí na festival Zahrada Čech tisíce Čechů, aby zde získali nové nápady pro svoji zálibu.

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download


Předsudky a úhly pohledu ...
Pořad z 01. října 2010 (1. díl)

Češi a Němci žijí vedle sebe už od středověku. Přesto se od sebe oba dva národy liší.
Je Česko jen země, kde se dá levněji nakoupit a dobře najíst? Podívejte se na 5 minut
v Sasku, 5 minut v Česku, jak vidí Němci Čechy a Češi Němce. Pivo, knedlíky...
Odkud pramení vzájemné pohledy?

5 Minut v Česku

» přehrát

» download

5 Minut v Sasku

» přehrát

» download