Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Hospodářství v EU a v přeshraničním regionu

Plné tržnice, obchody, obchodní domy a centra, výstavy, regionální, národní i mezinárodní veletrhy - a nejen to, ale mnohem více se skrývá za nabitým tématem - Hospodářství. Právě propojení kompetencí a zkušeností dvou zemí nabízí mimořádnou možnost růstu, spolupráce, úspěchu a nových cest při dobývání společného evropského trhu.

Hospodářský sektor je v obou zemích reprezentován dvěma stranami: na politické úrovni ministerstvy, krajskými nebo městskými či obecními úřady, na podnikatelské úrovni hospodářskými komorami/profesními svazy/klastry nebo jednotlivými podnikatelskými subjekty.

Co může pomoci k založení podnikání v sousední zemi? Předpokladem úspěchu jsou znalosti trhu a rámcových právních podmínek sousední země a EU. Kde je možné je najít?

EU, saské a příhraniční kontakty

Sasko, jako jedna ze 16 spolkových zemí Německa, je v oblasti informací propojeno se spolkovými ministerstvy. Saské ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu se Spolkovým ministerstvem pro hospodářství a technologie.

Germany Trade and Invest GmbH, Enterprise Europe Network, Onlinedienste/online služby

K důležitým institucím inovativního podnikání v EU patří celoevropská síť Evropské komise Enterprise Europe Network, četná zastoupení v Německu najdete na www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/DE/. V nabídce zde objevíte tři oblasti: 1. Poradenství pro podnikatele s informacemi k podnikání na evropském trhu, 2. Poradenství a pomoc v oblasti technologického transferu a inovací, 3. Projektové poradenství k aktuálním informacím o dotacích.

Oblast informací spolkového ministerstva zastupuje ... mj. firma Germany Trade and Invest GmbH, která podnikatelům nabízí v osmi jazycích informace včetně poradenství zdarma a to na webové stránce www.gtai.de a dalších čtyřech důležitých webportálech. Webportal www.portal21.de přináší informace k EU. Pro německý trh je k dispozici v anglickém jazyce portál www.german-business-portal.info a dále portál www.e-trade-center.de v německém, anglickém a španělském jazyce jako Burza pro kooperace pro mezinárodní obchod. Zahraniční hospodářský portál iXPOS www.ixpos.de (v německém jazyce) pomáhá podnikatelům najít správného partnera a správné informace ve Střední a Východní Evropě, v Americe, Asii/Pacifiku a Africe/Blízkém východě.

Online-služby, formuláře apod. najdete na portále "bund.de - Verwaltung Online", www.bund.de/DE/Home/homepage_node.html a online-servis "Amt24 - Sachsen" v německém jazyce na amt24.sachsen.de. Obojí slouží občanům, podnikatelům i správním orgánům jako centrální přístup k elektronickým informačním nabídkám a službám státní správy.

Regionální struktury
Na regionální úrovni nabízí služby pro podnikatele na svých webových stránkách příhraniční okresní úřady (Voigtland/Fojtsko, Erzgebirgskreis/Krušné hory, Mittelsachsen/Střední Sasko, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge/Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří, Bautzen/Budyšín a Görlitz/Zhořelec). Přes Mapu stránek nebo pojem Hospodářství a Zemský úřad / Cizinecký úřad / Pověřenec pro cizince najdeme přehled včetně místních firem i informací k pobytu. Některé úřady zveřejňují i E-Government/EU-Dienstleistungsrichtlinie/E-správa/EU-směrnice a služby. Aktuální přehled o oblasti si můžete udělat i s pomocí on-line žurnálů krajských úředních novin.

Hospodářské komory, profesní svazy, sdružení
Dalšími zprostředkovateli jsou hospodářské komory, profesní asociace, svazy, sdružení nebo klastry.

Ve světě i celostátně zastupuje zájmy podnikatelů zastřešující organizace Německý průmyslový a obchodní komorový sněm - DIHK. DIHK je od r. 1958 (zakládajícím) členem zastřešující evropské organizace průmyslových a hospodářských komor Eurochambres. Mezinárodně je činný na 120 místech, v 80 zemích a na 5 kontinentech, v Česku jako Česko-německá průmyslová a obchodní komora. Národně DIHK sdružuje síť 80 regionálních průmyslových a hospodářských komor - tzv. IHK.

Přímo na webové stránce www.dihk.de/IHK Finder/Hledat máte možnost otevřít webové stránky tří saských průmyslových a hospodářských komor v Drážďanech, Chemnitz a Lipsku.

Regionální komory nabízí poradenství, podporu při exportu, zpravodajství a informace o mezinárodních trzích a výstavách stejně jako propojení se školami a univerzitami. Právě v příhraničním regionu se komora v Drážďanech a Chemnitz stala prvním styčným místem pro podnikatele. Částečně nabízí komory služby dvojjazyčně. Pod "Mezinárodní" nebo pod "Links" najdeme na těchto stránkách i informace k Česku.

Velký počet odborných odvětví najdete přes profesní svazy, sdružení nebo cechy.

Co dělat, aby člověk mohl aktivně a úspěšně začít podnikat v česko-saském hraničním regionu? Objevte "Servisland Sachsen/Servisní zemi Sasko" a navažte přímý kontakt. Ptejte se, adresy jsou pro vás k dispozici v příloze. Mnoho úspěchů!

EU, české a příhraniční kontakty

Všeobecné informace k EU jsou zprostředkovávány přes Úřad vlády ČR, Sekci pro evropské záležitosti. S pomocí integrovaného informačního systému jsou v češtině nebo angličtině k dispozici čtyři možnosti, jak informace získat - skrze bezplatnou telefonní linku Eurofon +420 800 200 200, přes internetový portál Euroskop.cz, prostřednictvím sítě 13 regionálních Eurocenter a k tématu Systém dotací. Pro výhradně podnikatelské otázky budete přesměrování na Enterprise Europe Network www.enterprise-europe-network.cz, evropskou síť pro inovativní podnikání řízenou Evropskou komisí. Zde najdete v nabídce tři oblasti: 1. Poradenství pro podnikatele s informacemi k podnikání na evropském trhu, 2. Poradenství a pomoc v oblasti technologického transferu a inovací, 3. Projektové poradenství k aktuálním informacím o dotacích.

Czech Trade, Czech Invest, Czech POINT a eGovernment

Další informace k mezinárodnímu i národnímu trhu jsou k dispozici … přes Ministerstvo obchodu a průmyslu zastoupené mimo jiné prostřednictvím Agentury "Czech Trade" a "Czech Invest". Oficiální portál agentury Czech Trade "www.businessinfo.cz" nabízí v 53 jazycích pro podnikatele informace k hospodářství a exportu. Témata: legislativa a právo, EU, zahraniční obchod, daně a finance, dotace, ochrana spotřebitele, regionální informace, statistiky, kontaktní údaje, seznamy a databanky, links (Asociace, firmy atd.). Odpovědi a informace na vaše otázky získáte zdarma na odkazu Dotazník. Agentura CzechInvest se specializuje na pomoc malým a středním podnikům v oblasti podnikání, investic a zdrojů investic ze zahraničí. Centrála v Praze má mezinárodní zastoupení v 7 zemích včetně USA, Číny, Japonska a Německa, nacionálně ve všech 13 regionech.

Pro komunikaci mezi státem a občanem vznikl v ČR Český podací ověřovací informační národní terminál "Czech POINT", www.czechpoint.cz. Dnes je potřeba dojít do Czech POINTu osobně. V rámci probíhajícího projektu by občané měli v budoucnu své záležitosti mít možnost vyřizovat i prostřednictvím internetu. Online služby - eGovernment www.mvcr.cz/egovernment.aspx. Tady najdete všechna links k elektronickým službám. Všechny důležité informace najdete česky nebo anglicky pod "Podnikatel" nebo "Cizinci" na „portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place“.

Pro daně jsou k dispozici online formuláře a Info na Daňovím portále Ministerstva financí na www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_cla.html. Všechny úřady nabízí i elektronickou podatelnu. Pro komunikaci úřadů s podnikateli mají ze zákona všichni podnikatelé (právnické osoby) povinnost používat elektronickou tzv. "Datovou schránku".

Regionální struktury
Na regionální úrovni nabízí přehled o hospodářství a službách pro podnikatele na svých webových stránkách příhraniční okresní úřady (Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj). Přes Mapu stránek nebo pojem Hospodářství-Podnikatelé-Ekonomika můžete získat přehled o místních firmách a pod pojmem Krajský úřad-Sociální odbor-Integrace cizinců a menšin informace k pobytu. Ústecký region připravil na www.kr-ustecky.cz/podnikani.asp základní informace o podnikání včetně informací pro cizince v češtině a osmi cizích jazycích. Aktuální přehled o oblasti si můžete udělat i s pomocí on-line žurnálů krajských úředních novin.

Hospodářské komory a profesní svazy
Další pomoc zprostředkovávají hospodářské komory a profesní svazy.

Mezinárodně i celostátně zastupuje zájmy podnikatelů Hospodářská komora České republiky, mezinárodně členstvím ve Svazu evropských průmyslových a hospodářských komor EUROCHAMBRES a v české hospodářské reprezentaci CEBRES (Czech Business Representation to the EU). Celostátně nabízí široká síť 66 regionálních komor a 84 oborových asociací poradenství od počátků podnikání až po podporu exportu, zprávy a informace z mezinárodních trhů nebo výstav až po propojení se školami a univerzitami. A právě v příhraničí jsou komory stěžejními centry, které začínají nabízet i dvojjazyčné služby.

Svoje zásadní místo v česko-německých vztazích má německá zahraniční Česko-německá obchodní a průmyslová komora, poskytující podporu při binacionálních hospodářských projektech mimo jiné k právním otázkám a celnímu poradenství, stejně jako nabídkou odborného vzdělávání a seminářů.

Množství odborných odvětví najdete u profesních asociací, sdružení, svazů a cechů.

Co je potřeba, aby člověk mohl začít úspěšně aktivně podnikat v česko-saském hraničním regionu? Ptejte se, kontaktní adresy jsou pro vás k dispozici v příloze. Mnoho úspěchů!